Figury lwów na Cmentarzu Orląt we Lwowie 2015 (Ukraina)


Na odbudowanym, uroczyście poświęconym i odsłoniętym w 2005 r. Cmentarzu Orląt Lwowskich zabrakło figur dwóch Lwów, które zostały w latach 70-tych usunięte przez władze sowieckie (był to jeden z elementów celowego unicestwiania tej jednej z najważniejszych polskich nekropolii wojennych).

 

W wyniku wieloletnich starań, stronie polskiej udało się uzyskać przychylność administracji miasta Lwowa, a życzliwa współpraca ze stroną ukraińską doprowadziła do powrotu Lwów na ich historyczne miejsce w dniu 17 grudnia 2015 r. Kolejnym etapem będzie konserwacja obu figur przewidziana na wiosnę 2016 r.

 

Całość prac, koordynowanych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego, finansowana jest ze środków Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Strona polska sfinansowała także wykonanie replik obu Lwów i ich umieszczenie w miejscach dotychczasowego posadowienia oryginałów.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email