Cmentarz Łyczakowski we Lwowie (2018)


Cmentarz Łyczakowski założono w 1786 r. Jego nazwa pochodzi od dzielnicy, dla której był on przeznaczony. Położony jest we wschodniej części miasta na urozmaiconym terenie z jednym dominującym wzgórzem. Naturalne warunki pozwoliły na wykreowanie klasycznego cmentarza krajobrazowo-parkowego. W XIX w. nekropolię organizował zarządca uniwersyteckiego ogrodu botanicznego Karol Bauer, następnie Tytus Tchórzewski.

Nekropolia jest wymieniana wśród najważniejszych historycznych cmentarzy w Europie. Wyjątkowa ranga artystyczna zachowanych tu zabytków sepulkralnych, wśród których szczególne znaczenie mają znakomite przykłady rzeźby nagrobnej z XIX i 1 połowy XX wieku, a także historyczna rola osób tam spoczywających – mieszkańców wielonarodowego i wielokulturowego Lwowa – sprawiają, że Cmentarz Łyczakowski należy zaliczyć nie tylko do wspólnej spuścizny kulturowej Polski i Ukrainy, ale do dziedzictwa ogólnoeuropejskiego.

Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi projekt konserwacji nagrobków na tym cmentarzu, uznawanym również za jedną z najważniejszych polskich nekropolii.
Prace na Cmentarzu Łyczakowskim są realizowane we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej i Dyrekcją „Muzeum – Cmentarz Łyczakowski”.
Prace przy nagrobkach wykonują polsko-ukraińskie zespoły konserwatorów. O wyborze zabytków decyduje wspólna polsko-ukraińska komisja ekspertów, która również nadzoruje efekty działań konserwatorskich.

 

W 2018 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przygotowała jedenasty sezon prac konserwatorskich, realizowany przez polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie.
Pracami objętych zostało kilkanaście pomników nagrobnych wytypowanych przez międzynarodową komisję działającą w ramach projektu. Są to nagrobki: NN autorstwa Pawla Eutele w kwaterze 6 (uszkodzony podczas burzy), nagrobek Teofila Pavlykiwa, Feliksa Mikulskiego, Józefa Woynara, Łukasza Bobrowicza, Stanisława Juliusza Zborowskiego, Marcelego Ciemirskiego, Piotra Chmielowskiego oraz Józefa Torosiewicza a także ostatni etap prac przy nagrobkach Kazimierza Krynickiego oraz NN analogicznego do niego.

 

Zadanie realizowane jest przez trzy polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie pod kierunkiem: Anny Sztymelskiej-Karczewskiej oraz Radosława Tusznio (nagrobki kamienne) oraz Władysława Wekera (narobki metalowe).
Nadzór nad pracami konserwatorskimi sprawują  prof. Janusz Smaza (ze strony polskiej) oraz doc. Juryj Ostrowsky (ze strony ukraińskiej).

 

Zadanie realizowane dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" oraz środkom przyznanym w ramach projektu pod nazwą “ Konserwacja nagrobków: Marcelego Ciemirskiego, Józefa Torosiewicza, Piotra Chmielowskiego oraz Stanisława Juliusza Zborowskiego, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Ukraina” finansowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”.

 

Za wsparcie projektu dziękujemy:

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email