Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 2015 (Ukraina)


Najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa została założona w 1786 roku. Położona jest we wschodniej części miasta, na malowniczych wzgórzach, wśród specjalnie zaprojektowanego układu alei i zieleni. Jest wymieniana wśród najważniejszych historycznych cmentarzy w Europie. Wyjątkowa ranga artystyczna zachowanych tu zabytków sepulkralnych, wśród których szczególne znaczenie mają znakomite przykłady rzeźby nagrobnej z XIX i 1 połowy XX wieku, a także historyczna rola osób tam spoczywających – mieszkańców wielonarodowego i wielokulturowego Lwowa – sprawiają, że Cmentarz Łyczakowski należy zaliczyć nie tylko do wspólnej spuścizny kulturowej Polski i Ukrainy, ale do dziedzictwa ogólnoeuropejskiego.

 

 

Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi projekt konserwacji nagrobków na  tym cmentarzu. Prace na Cmentarzu Łyczakowskim są projektem finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowanym we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej i Dyrekcją „Muzeum – Cmentarz Łyczakowski”.

 

Prace przy nagrobkach wykonują polsko-ukraińskie zespoły konserwatorów. O wyborze zabytków decyduje wspólna, polsko-ukraińska komisja ekspertów, która również nadzoruje prace.

 

W 2015 roku pracom konserwatorskim poddanych zostało 12 nagrobków: Honoraty Borzeckiej, Józefa Czułowskiego, Iwana Franki, Seweryna Goszczynskiego, Franciszka Jaworskiego, Stanisława Kępińskiego, Artura Milikowskiego, Franciszka Zaremby, Antoniego Pióreckiego, Aleksandra Vogla, Urszuli z Chrzanowskich Puzyniny oraz  Rodziny Skrypciów.

 

Zadanie realizowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email