Badania na Cmentarzu Tatarskim w Studziance 2017


      W 2017 roku Cmentarz Tatarski w Studziance został poddany pierwszy raz w swojej historii profesjonalnym nieinwazyjnym badaniom archelogicznym.

 

      Rozpoczęte w 2016 r. wolontariackie prace porządkowe na terenie cmentarza zakończyły się powodzeniem i wieloma pytaniami. Dlatego Fundacja Dziedzictwa Kulturowego w 2017 r. zleciła dr hab. Fabianowi Welcowi rozpoznanie fragmentu centralnej częśći cmentarza przy użyciu georadaru oraz metody magnetycznej. 

 

     Na powierzchni terenu poddanego badaniom występują nieliczne kamienie nagrobne, co było podstawą do przeprowadzenia badań i sprawdzenia czy na tym terenie istnieją pochówki.

 

     Wykonanie pomiarów odbyło się w sierpniu, następnie zebrane dane zostały poddane przetwarzaniu, na podstawie którego dr hab. Fabian Welc dokonał interpretacji. Wykonane pomiary na wyznaczonym terenie ukazały wiele alnomali świadczących o zalegających pod ziemią depozytach antropogenicznych.

 

     Rozpoznanie obszaru Cmentarza Tatarskiego w Studziance ujawniło obecność dużej ilości pochówków oraz znajdującej się poniżej zapewne starszej budowli o przeznaczeniu sakralnym - prawdopodobnie są to pozostałości meczetu.

 

     Aby ustalić rzeczywistą funkcję obiektu oraz jego chronologie niezbędne jest wykonanie  badań weryfikacyjnych.

 

      Rozpoznanie terenu Cmentarza Tatarskiego w Studziance zostało sfinansowane ze środków własnych Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

 

      Badania odbyły się za zgodą władz konserwatorskich oraz właściciela obiektu.

+ -

To nie jest poprawny adres email