II Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" 2012


W dniach 14–16 listopada 2012 roku odbył się w Warszawie trzydniowy II Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” – największa w Polsce konferencja naukowa poświęcona dziedzictwu kulturowemu poza krajem.

 

Podczas Kongresu przedstawione zostały najnowsze wyniki badań i ustaleń naukowych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami RP. W Kongresie wzięło udział przeszło 100 uczestników, którzy wygłosili ponad 80 referatów. Do Warszawy zjechali najwybitniejsi w Polsce, Litwie, Łotwie, Szwecji, Białorusi, Ukrainie i Włoszech specjaliści z zakresu historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, konserwatorstwa, inwentaryzacji zabytków, archiwistyki, bibliotekoznawstwa, archeologii i innych. Efektem obrad Kongresu było trzytomowe wydawnictwo pokongresowe, w którym znalazło się ponad 70 artykułów naukowych.

Organizatorami Kongresu byli: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet w Białymstoku i Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Partnerem wydarzenia była Biblioteka Narodowa. Kongres odbył się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

+ -

To nie jest poprawny adres email